POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Dacă utilizaţi site-ul, se presupune că sunteţi de acord că S.C. HAPPY DAY  S.R.L. CUI RO17809961, J15/803/2005 poate înregistra şi stoca informaţii despre dvs., obţinute cu acordul dvs. prealabil, şi le poate utiliza în scopul desfăşurării în condiţii optime a colaborării noastre şi al promovării serviciilor şi produselor oferite de S.C. HAPPY DAY S.R.L.  CIF RO17809961, J15/803/2005 .

Aceste informaţii, dar nu şi datele dvs. de identitate (nume, adresa fizică şi de e-mail, numărul de telefon), pot fi puse la dispoziţia unor terţe părţi în scopul identificării unor soluţii de îmbunătăţire a serviciilor pe care vi le oferă S.C. HAPPY DAY S.R.L.  CUI RO17809961, J15/803/2005 (studii statistice, studii de piaţă etc.). Fac excepţie cazurile în care dezvăluirea identităţii dvs. este necesară în scopul respectării şi aplicării legii.